PROČ SE V KURZU „EXPERTIZY RUČNÍHO PÍSMA“ VYUČUJE KRIMINALISTIKA II.část

PROČ SE V KURZU „EXPERTIZY RUČNÍHO PÍSMA“ VYUČUJE KRIMINALISTIKA                       II.část Ve svém předcházejícím příspěvku jsem se zabýval otázkou proč se v novém kurzu Expertiz ručního písma vyučuje obor Kriminalistika a přislíbil jsem, že v příštím svém článku bych se zaměřím na samotnou specifikaci toho co tedy Kriminalistika je, jaké jsou její části, čím se zabývá a zaměřit se na jednotlivá kriminalistická zkoumání různých druhů stop, soudních důkazů a jiných kriminalisticky významných skutečností.

V návaznosti na úvodní článek si nyní řekneme, co vlastně Kriminalistika je a čím se zabývá. Respektive si řekneme její pojem a předmět.
POJEM KRIMINALISTIKA

Kriminalistika je samostatný interdisciplinární vědní obor, který za využití metod a poznatků jiných vědních oborů zkoumá a objasňuje zákonitosti vzniku, zániku, vyhledávání, zajišťování, zkoumání a využívání kriminalistických stop, soudních důkazů a kriminalisticky významných skutečností a vypracovává metody, postupy, prostředky a operace v zájmu úspěšného odhalování, vyšetřování a předcházení trestné činnosti.

PŘEDMĚT KRIMINALISTIKY
Kriminalistika zkoumá zákonitosti vzniku a zániku kriminalistických stop, soudních důkazů a jiných kriminalisticky významných skutečností. Zákonitosti jejich vyhledávání, zajišťování, zkoumání a využívání v procesu odhalování, vyšetřování a předcházení trestné činnosti.

V dalších příspěvcích si vysvětlíme co se v Kriminalistice rozumí pod pojmem stopa a jaké je dělení kriminalistických stop.

Mgr. Ivo Skalický

Kategorie: Kriminalistika
Mgr. Bc. Ivo Skalický Plk.v.v.
Publikováno: 27.9.2014
Loading

Novinky

Rychlé zjištění pravosti
vice...
SIGOP- pravost podpisu
vice...

© Copyright Asociace grafologů ČR 2003 - 2017 a dodavatelé obsahu