PROČ SE V KURZU „EXPERTIZY RUČNÍHO PÍSMA“ VYUČUJE KRIMINALISTIKA VI. část

PROČ SE V KURZU „EXPERTIZY RUČNÍHO PÍSMA“ VYUČUJE KRIMINALISTIKA                       VI. část Ve svém předcházejícím příspěvku jsem se zabýval dělím kriminalistických stop podle mechanismu vzniku. Pohovořil jsem o stopách Plošných.

V návaznosti na předchozí téma si v tomto článku budeme charakterizovat další stopy z dělení stop podle mechanismu vzniku. Jsou to stopy Plastické.

PLASTICKÉ (vtisky) – vznikají vzájemným kontaktem tvrdšího objektu (materiálu) s měkkým, čímž se změní tvar povrchu (reliéf) měkčího objektu. Stopy mají charakter vtisků. Nejčastěji stop obuvi, nástrojů nebo dopr. prostředků v měkkém materiálu. Čím je přijímající materiál tvárnější, tím je plastické zobrazení přesnější.

PODLE PŮSOBÍCÍ SÍLY MOHOU VZNIKNOUT PLASTICKÉ STOPY:
a) statické vtisky – při vzniku působí pouze tlaková síla (vtisk obuvi do hlíny ..)
a) dynamické – při vzniku působí na předmět vytvářející stopu tlaková síla a současně působí pohybová síla, která zapříčiní pohyb předmětu proti podložce, dělí se na:

 RÝHY – např. stopy řezání skla diamantem, otevření zámku …
 SEŠINUTÉ – vznikají pohybem břitu nástroje po jiném předmětu (mají nejvyšší identifikační hodnotu).
 ZHMOŽDĚNÉ – vznikají při působení ve více směrech nebo při opakovaném působení na jednom místě (opakovaný úder, opakovaný řez…)

V dalším příspěvku pohovoříme o stopách chemických, tepelných a explozích.
Mgr. Ivo Skalický
Kategorie: Kriminalistika
Mgr. Bc. Ivo Skalický Plk.v.v.
Publikováno: 18.12.2014
Loading

Novinky

Rychlé zjištění pravosti
vice...
SIGOP- pravost podpisu
vice...

© Copyright Asociace grafologů ČR 2003 - 2017 a dodavatelé obsahu