PROČ SE V KURZU „EXPERTIZY RUČNÍHO PÍSMA“ VYUČUJE KRIMINALISTIKA VII. část

PROČ SE V KURZU „EXPERTIZY RUČNÍHO PÍSMA“ VYUČUJE KRIMINALISTIKA                       VII. část Ve svém předcházejícím příspěvku jsem se zabýval dělením kriminalistických stop podle mechanismu vzniku. Pohovořil jsem o stopách Plastických.
V návaznosti na předchozí téma si v tomto článku budeme charakterizovat další stopy z dělení stop podle mechanismu vzniku. Jsou to stopy Chemické, Tepelné a Exploze.

CHEMICKÉ – jsou tvořeny samotnými chemikáliemi nebo látkami či předměty, v nichž jsou chemikálie obsaženy. Případně látkami neznámého původu. Působících na člověka, zvíře nebo jiné objekty (nejčastěji otravy).
TEPELNÉ – vznikají působením tepla na předměty a projevují se jako tepelné změny při požárech, explozích, výbojích elektřiny. Mají diagnostický význam při posuzování různých změn na předmětech souvisejících s TČ (hoření, očazení, přepálení, roztavení…).

EXPLOZE - vznikají výsledkem výbuchu trhavin či jiných látek (uhelných či mlýnských prachů, výbušných par, výbušných plynů, parních kotlů …)
 důsledek tlakové vlny
 po výbuchové zplodiny
 nález součástek z výbušného tělesa

V dalším příspěvku pohovoříme o stopách biologických.

Mgr. Ivo Skalický

Kategorie: Kriminalistika
Mgr. Bc. Ivo Skalický Plk.v.v.
Publikováno: 1.1.2015
Loading

Novinky

Rychlé zjištění pravosti
vice...
SIGOP- pravost podpisu
vice...

© Copyright Asociace grafologů ČR 2003 - 2017 a dodavatelé obsahu