Odměna, tentokrát spravedlivá

Odměna, tentokrát spravedlivá Dnes budeme pokračovat, podle slibu, v našem seriálu představujícím možnosti využití grafologie v praxi. Tento příběh je z poměrně nedávné doby a ukazuje další případ, kdy je možno využít posudek o pravosti podpisu, v tomto případě i v kombinaci s dalšími důkazy, k podání trestního oznámení na Policii ČR.
Koncem listopadu loňského roku zemřela v nemocnici paní Jana. Již delší dobu byla odkázána na lůžko na oddělení následné péče. Příbuzní ji pravidelně několikrát týdně navštěvovali a tak mohli pozorovat, jak se její zdravotní stav postupně zhoršoval.
A teď k tomu problému, který vznikl. Ale to už raději citace z trestního oznámení pozůstalých:
„Matka si do nemocnice nechala zasílat své důchody. Při dědickém řízení bylo zjištěno, že žádné důchody v nemocnici nejsou. Tam nám bylo řečeno, že všechny důchody (více než 24.000 Kč) byly vyzvednuty a údajně předány zemřelé na její žádost dne 11. 11. Matku jsme po celou dobu její hospitalizace navštěvovali několikrát týdně. V této době již několik týdnů byla matka pouze upoutána na lůžko, její zdravotní stav jí neumožňoval jakoukoli komunikaci se svým okolím a byla pod vlivem Morfinu…. Domníváme se, že matka již nebyla schopna v tomto vážném stavu požádat o důchod a ani ho převzít….. Z naší vlastní zkušenosti víme, že matka již více než týden před 11. 11. nebyla orientována, nevnímala okolí, nekomunikovala ani s nejbližšími příbuznými, nepoznávala je. Nebyla vůbec mobilní.
Dne 21. 11. matka zemřela. Když jsme si nechali ukázat podpis matky v knize, která dokládá příjem důchodu, dozvěděli jsme se, že matka se údajně nebyla schopna podepsat a vytvořila podpis, který neprošel u personálu nemocnice. Proto se údajně podepsala tiskace…..“
.

Dál už jen v krátkosti. Okolo peněz pocházejících z důchodu a s podpisem o jeho převzetí se poté objevilo několik odlišných verzí s tím, že poslední a nejméně pravděpodobnou bylo prohlášení jedné ze sester, že celý obnos měl být zemřelou před její smrtí předán neznámému muži. To je ovšem vzhledem ke zdravotnímu stavu velmi málo pravděpodobné.

Na základě těchto skutečností se pozůstalí obrátili na Policii ČR s tím, že podle jejich názoru jsou tyto skutečnosti důvodem k zahájení úkonů trestního řízení k objasnění uvedených skutečností a osoby pachatele.
K takovému postupu je přiměl i posudek, který si nechali vypracovat s cílem zjištění pravosti podpisu v knize prokazující příjem důchodu od nemocničního personálu. V tomto případě „podpis“ v knize prokázal pravý opak, že peníze „ přijal“ někdo jiný. A kdo? To už prokáže vyšetřování Policie ČR. Doufejme, že k neprávem přivlastněnému důchodu dostane viník i to, co si zaslouží právem.
Kategorie: Expertizy písma
Asociace grafologů,z.s.
Publikováno: 11.12.2016
Loading

Novinky

Rychlé zjištění pravosti
vice...
SIGOP- pravost podpisu
vice...

© Copyright Asociace grafologů ČR 2003 - 2017 a dodavatelé obsahu