Délkové rozdíly v písmu

Délkové rozdíly v písmu Tyto proměnlivé atributy mají, jako všechno v grafologii, svoji velkou vypovídající hodnotu. Při jejich posuzování se orientujeme podle symboliky písma: rukopis s většinou horních délek svědčí o duchovním nebo intelektuálním založení (často se sklony k fantazii či snění), kdežto písmo s převahou délek spodních znamená pudové, sexuální nebo i materiální zájmy.
Pro pořádek dodáváme, že písmo bez znatelných rozdílů v délkách je charakteristické spíše pro lidi klidné a vyrovnané, kteří jsou v životě nenároční a nezmatkují. Ponejvíce však od nich také nelze očekávat žádné velké činy – leckdy upadají do šedivého průměru. Naopak z písma obsahujícího výrazné délkové rozdíly se dá vyčíst živost a aktivní jednání, případně nespokojenost či neklid. Takové osoby bývají nevyrovnané až skoro labilní, ale zase na druhou stranu podnikavé anebo snaživé. Samozřejmě další detaily povahy nám prozradí ostatní grafologické znaky v daném rukopise.
Kategorie: Grafologie
Jana Ržoncová
Publikováno: 19.12.2016
Loading

Novinky

Rychlé zjištění pravosti
vice...
SIGOP- pravost podpisu
vice...

© Copyright Asociace grafologů ČR 2003 - 2017 a dodavatelé obsahu