Sklon písma

Sklon písma Představuje další z poměrně nápadných grafologických znaků v rukopisu. Zjednodušeně lze konstatovat, že souvisí s lidskými city a emocemi. A to sice tak, že nám sděluje, kolik jich má autor napsaného textu v sobě a jak je projevuje vůči druhým lidem. Rovněž prozrazuje něco o pisatelově postoji k životu vůbec. Tuto veličinu měříme pomocí úhloměru – zkoumáme, jak velký úhel svírá písmo s linií řádku.
Rozlišujeme několik variant; postupně si je představíme. Začneme velmi šikmým písmem. To je případ, kdy písmena svírají s linkou úhel okolo 20 až 40 stupňů. Takovíto pisatelé bývají silně (až chorobně) přecitlivělí, příliš netrpěliví a hodně nerozvážní. Dále se vyznačují velkou labilitou, roztěkaností, impulzivností a nepředvídatelným chováním. City a emoce jejich rozumovou stránku zcela překrývají. Z toho vyplývá, že s těmito lidmi není život vůbec jednoduchý.
Následujícím druhem je šikmé písmo: to svírá se řádkem úhel přibližně 40 – 60 stupňů. Patří lidem, kteří bývají velice vášniví, nestálí a dost neklidní. Na rozdíl od pisatelů velmi šikmého písma se ale u nich objevuje určitá snaha o sebeovládání a zapojování rozumové stránky do života. Ovšem city zde pořád ještě silně převažují.
Kategorie: Grafologie
Jana Ržoncová
Publikováno: 16.1.2017
Loading

Novinky

Rychlé zjištění pravosti
vice...
SIGOP- pravost podpisu
vice...

© Copyright Asociace grafologů ČR 2003 - 2017 a dodavatelé obsahu