Zobrazit najednou:
článků
<<  |  <  |  >  |  >>
Zobrazeny články 1-15
(celkem 50)
Publikováno: 26.10.2010 Autor: Mgr. Stanislava Bártlová
Řecká mytologie a současnost

Řecká mytologie a současnost

Antická kultura a křesťanství tvoří základ evropské kulturní tradice. Řecká mytologie (převážně převzatá Římany) popisuje mnoho zajímavých příběhů a postav Bohů, hrdinů a lidí, zajímavých z hlediska psychologického a etického. Mýtické postavy a děje...
Kategorie:

Historie písma

Publikováno: 1.9.2010 Autor: Mgr. Stanislava Bártlová
Tajemství rosettské desky

Tajemství rosettské desky

Napoleon Bonaparte vyplul roku 1798 v čele válečné flotily k břehům Egypta. Spolu s jeho vojskem se vylodila v Egyptě i početná skupina vědců: astronomové, geometři, mineralogové, chemici, technici a filologové. Napoleon neusiloval pouze o...
Kategorie:

Historie písma

Publikováno: 25.8.2010 Autor: Mgr. Stanislava Bártlová
Nalezení eposu o Gilgamešovi

Nalezení eposu o Gilgamešovi

Epos o Gilgamešovi je patrně nejstarší epickou zachovanou básní lidstva. Ke konci 50. let 19. století bylo spolehlivě rozluštěno klínové písmo. Vykopávky v Persepolis a Babylóně odhalily velké množství hliněných tabulek. Obsah většiny z nich se...
Kategorie:

Historie písma

Publikováno: 18.8.2010 Autor: Mgr. Stanislava Bártlová
Luštění klínového písma 3

Luštění klínového písma 3

Studiu staré perské a asyrské kultury věnoval Rawlinson i několik dalších let. R. 1846 vydal svou práci The Persian Cuneiform Inscriptions at Behistun, v níž uveřejnil překlady nápisů. Právem si tím zasloužil titul „otec asyriologie“. V této...
Kategorie:

Historie písma

Publikováno: 11.8.2010 Autor: Mgr. Stanislava Bártlová
Luštění klínového písma 2

Luštění klínového písma 2

Do západní Evropy se čitelné opisy klínových textů na hliněných tabulkách dostávaly od 17. století. Zájem učenců a jejich snahy o rozluštění písma během 17. a 18. století však přinesly jen dílčí poznatky. Až roku 1802 Georg Friedrich Grotefend...
Kategorie:

Historie písma

Publikováno: 4.8.2010 Autor: Mgr. Stanislava Bártlová
Luštění klínového písma 1

Luštění klínového písma 1

Klínové písmo bylo zapomenuto už v době klasického starověku (např. Herodotos pouze poznamenává, že existuje Assyria grammata). Přitom bylo klínové písmo rozšířeno více, než egyptské hieroglyfy a psalo se s ním v mnoha jazycích od pobřeží...
Kategorie:

Historie písma

Publikováno: 19.11.2009 Autor: Mgr. Stanislava Bártlová
Pokus o rozluštění mayského písma

Pokus o rozluštění mayského písma

Jako první se o rozluštění mayského písma pokusil pražský rodák Jean Fredéric Maxmilien, hrabě de Waldec (1766 – 1875), jeden z prvních archeologů latinské Ameriky. Životopis hraběte Waldeca poněkud připomíná historky barona Prášila. Část mládí...
Kategorie:

Historie písma

Publikováno: 4.11.2009 Autor: Mgr. Jiří Jánský
Chauvetova jeskyně u Comb d´ Arc – objev XX. století 5

Chauvetova jeskyně u Comb d´ Arc – objev XX. století 5

Zvláštností uměleckého ztvárnění je i snaha umělce zachytit některá zvířata kineticky. Je to patrné například u některých nosorožců nebo u koně, jehož podoba je rozkreslena v několika jednotlivých fázích pohybu, při němž se hlava, původně skloněná k...
Kategorie:

Historie písma

Publikováno: 28.10.2009 Autor: Mgr. Jiří Jánský
Chauvetova jeskyně u Comb d´ Arc – objev XX. století 4

Chauvetova jeskyně u Comb d´ Arc – objev XX. století 4

Dosavadní výzkumy odborníků, mezi nimiž je i zmíněný Jean Clottes, přinášejí ohromující poznatky o množství a výběru znázorněných zvířat. Asi tři sta obrazů zpodobňuje řadu druhů zvířat - nosorožce, lva, tura, mamuta, hyenu, levharta, sovu. Dávný...
Kategorie:

Historie písma

Publikováno: 21.10.2009 Autor: Mgr. Jiří Jánský
Chauvetova jeskyně u Comb d´  Arc – objev XX. století 3

Chauvetova jeskyně u Comb d´ Arc – objev XX. století 3

O nálezu informoval veřejnost sám francouzský ministr kultury Jacques Toubon: Je to výjimečný objev, poklad lidstva. Příliš nepřeháněl, odborníci na pravěké umění hovoří o nejvýznamnějším archeologickém objevu XX. století. O zpřístupnění jeskyně v...
Kategorie:

Historie písma

Publikováno: 14.10.2009 Autor: Mgr. Jiří Jánský
Budou se přepisovat dějiny písma? 3

Budou se přepisovat dějiny písma? 3

Náš přední sinolog Jakub Maršálek zaujímá k udávanému stáří tamajtských piktogramů dosti skeptický postoj a v rozhlasové relaci se vyslovil v tom smyslu, že čínští badatelé se nekriticky snaží natáhnout dějiny čínského písma co nejdále do minulosti....
Kategorie:

Historie písma

Publikováno: 7.10.2009 Autor: Mgr. Jiří Jánský
Budou se přepisovat dějiny písma? 2

Budou se přepisovat dějiny písma? 2

„Piktogramy z Tamajti se podobají starým hieroglyfům čínských znaků a lze je označit za starobylé znaky", prohlásil Li Sien-š` z univerzity v ningsiaské metropoli Jin-čchuanu. "Po důkladném prozkoumání jsme zjistili, že piktogramy lze vysledovat...
Kategorie:

Historie písma

Publikováno: 3.8.2009 Autor: Mgr. Stanislava Bártlová
Paměť a kniha ve středověku 2

Paměť a kniha ve středověku 2

Naprosto výjimečnou pamětí byl nadán Tomáš Akvinský (1225 – 1274). Traduje se o něm, že: „cokoliv přečetl, zapamatoval si navždy“ a byl schopen diktovat čtyřem písařům zároveň text o různých tématech z hlavy: „jako by své paměti prostě poručil, aby...
Kategorie:

Historie písma

Publikováno: 27.7.2009 Autor: Mgr. Stanislava Bártlová
Paměť a kniha ve středověku 1

Paměť a kniha ve středověku 1

Vzhledem k negramotnosti většiny obyvatel ve středověku byl písemný zápis něčím vzácným, téměř posvátným. Negramotnost nutila k většímu cvičení paměti. I pro vzdělanou vrstvu neznamenala však kniha pouze alternativu lidské paměti. V mnišské tradici...
Kategorie:

Historie písma

Publikováno: 20.7.2009 Autor: Mgr. Stanislava Bártlová
Psáno ve hvězdách 5

Psáno ve hvězdách 5

Tato škola založila lékařskou astrologii, která by měla zohledňovat propojení lidského těla s Universem. Uvažuje se zde v intencích „celostní“ medicíny, kdy by lékař měl ošetřovat pacienta, nikoliv pouze jenom nemoc. Platón považoval za...
Kategorie:

Historie písma

Zobrazit najednou:
článků
<<  |  <  |  >  |  >>
Zobrazeny články 1-15
(celkem 50)
Loading

Novinky

Rychlé zjištění pravosti
vice...
SIGOP- pravost podpisu
vice...

© Copyright Asociace grafologů ČR 2003 - 2017 a dodavatelé obsahu