Zobrazit najednou:
článků
<<  |  <  |  >  |  >>
Zobrazeny články 1-15
(celkem 27)
Publikováno: 2.11.2016 Autor: Asociace grafologů ČR, z.s.
NOVINKA - systém pro rychle určování pravosti podpisu!!!

NOVINKA - systém pro rychle určování pravosti podpisu!!!

Potřebujete rychle zjistit pravost podpisu? Použijte náš nový systém www.sigop.cz. Bohužel se často vyskytují problémy s podpisy na testamentech, ale i různých smlouvách, směnkách apod. Často se na nás obracejí klienti, kteří mají s nějakou...
Kategorie:

Expertizy písma, Grafologie, Kriminalistika, Právo pro grafology, Různé

Publikováno: 13.4.2010 Autor: Bc. Hana Kudláčková
Podaří se novému děkanovi udělat na plzeňské fakultě pořádek?

Podaří se novému děkanovi udělat na plzeňské fakultě pořádek?

Právnická fakulta zná jména několika hříšníků, kteří získali titul neoprávněně. Takzvané rychlokvašky z plzeňské právnické fakulty pracují v advokacii, u soudů i ve státních zastupitelstvích. Kdyby se prokázalo, že tito lidé získali...
Kategorie:

Právo pro grafology

Publikováno: 6.4.2010 Autor: Bc. Hana Kudláčková
Co přináší nový rok v oblasti práva

Co přináší nový rok v oblasti práva

Začátek nového roku přinesl celou řadu reforem v oblasti práva, zejména v trestním právu. Trestní zákoník by měl být formulován tak, aby každý laik pochopil, co je trestné a co ne. Trestní právo se dotýká celé společnosti, i každého z nás. Neznalost...
Kategorie:

Právo pro grafology

Publikováno: 23.11.2009 Autor: Bc. Hana Kudláčková
JE SPRÁVNÉ A ÚČELNÉ BÝT „RYCHLOKVAŠKOU“<br>aneb<br>JAK RYCHLE „VYSTUDOVAT“ VYSOKOU ŠKOLU

JE SPRÁVNÉ A ÚČELNÉ BÝT „RYCHLOKVAŠKOU“
aneb
JAK RYCHLE „VYSTUDOVAT“ VYSOKOU ŠKOLU

Jak se stát magistrem na právnické fakultě za dva měsíce? A ještě v době, kdy jsou na vysokých školách prázdniny?. Není možné, aby někdo během třeba půl roku, natož dvou měsíců, vystudoval seriózně právnickou fakultu. Je tedy evidentní, že tento...
Kategorie:

Právo pro grafology

Publikováno: 14.3.2008 Autor: Mgr. Radim Faltus
Co nového přinesl nový rok v oblasti práva - díl VII.

Co nového přinesl nový rok v oblasti práva - díl VII.

Nový rok by měl spolu s předpokládaným přijetím nového trestního zákona přinést i postižení dosud opomíjených nebo nedostatečně sankcionovaných jednání. Zejména korupce, neboť v tomto ohledu se máme co ohánět, abychom vyhověli přísným evropských...
Kategorie:

Právo pro grafology

Publikováno: 7.3.2008 Autor: Mgr. Radim Faltus
 Co nového přinesl nový rok v oblasti práva - díl VI.

Co nového přinesl nový rok v oblasti práva - díl VI.

Velmi palčivým problémem justice a zejména její efektivnosti, jež ovlivňuje nahlížení na výkon spravedlnosti v naší zemi, je i problematika doručování. Ministerstvo spravedlnosti se rozhodlo výrazně systém doručování soudních písemností změnit. V...
Kategorie:

Právo pro grafology

Publikováno: 29.2.2008 Autor: Mgr. Radim Faltus
Co nového přinesl nový rok v oblasti práva - díl V.

Co nového přinesl nový rok v oblasti práva - díl V.

Mezi další změny koncepce změny justice spadá i změna exekučního řádu. Zcela oprávněně zpřísňuje státní dohled nad exekutory vykonávaný prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti a konkretizuje oprávnění tohoto ministerstva. Výslovně stanoví, že...
Kategorie:

Právo pro grafology

Publikováno: 22.2.2008 Autor: Mgr. Radim Faltus
Co nového přinesl nový rok v oblasti práva - díl IV.

Co nového přinesl nový rok v oblasti práva - díl IV.

Dalšími změnami jsou změny odposlechů tak neslavně spojené s vyšetřováním tzv. Kubiceho zprávy. Návrh Ministerstva spravedlnosti nové úpravy odposlechů zpřísňuje celý proces nařízení odposlechů. Výslovně zmiňuje princip tzv. subsidiarity, tedy že...
Kategorie:

Právo pro grafology

Publikováno: 15.2.2008 Autor: Mgr. Radim Faltus
Co nového přinesl nový rok v oblasti práva - díl III.

Co nového přinesl nový rok v oblasti práva - díl III.

Pokud jde o další změny právního řádu, lze je zahrnout pod širší reformu justice, jejíž koncepční změny vláda avizovala již delší dobu. Klíčovou normou je v této souvislosti nový insolvenční zákon. Jeho zájmem je zvýšit rychlost soudního řízení,...
Kategorie:

Právo pro grafology

Publikováno: 8.2.2008 Autor: Mgr. Radim Faltus
Co nového přinesl nový rok v oblasti práva - díl II.

Co nového přinesl nový rok v oblasti práva - díl II.

Další podstatnou připravovanou změnou je i vládní návrh novely občanského soudního řádu, jež by měl pomoci vyloučit negativní dopady na psychiku dítěte během soudních sporů rodičů. Jedná se o opatření, jimiž bude zajištěno rychlejší a kvalitnější...
Kategorie:

Právo pro grafology

Publikováno: 1.2.2008 Autor: Mgr. Radim Faltus
Co nového přinesl nový rok v oblasti práva - díl I.

Co nového přinesl nový rok v oblasti práva - díl I.

Před námi je nový rok, který je provázen řadou reforem z oblasti práva. Zdravotnictví bude zpoplatněno, sociální systém doznal podstatných změn směrem k jeho spravedlivějšímu uspořádání a nabude účinnosti nový insolvenční zákon. Vláda však na nový...
Kategorie:

Právo pro grafology

Publikováno: 7.1.2008 Autor: Mgr. Radim Faltus
Jak studovat grafologii

Jak studovat grafologii

V každém vědeckém oboru, ostatně platí to pro jakoukoliv vymezenou skupinu osob, lze nalézt takové rozložení odborníků, které odpovídá tzv. Gausově křivce. Lze mezi nimi nalézt drobné procento těch nejlepších, stejně jako těch nejhorších, a masu...
Kategorie:

Právo pro grafology

Publikováno: 1.1.2008 Autor: Mgr. Radim Faltus
Co dokáží média

Co dokáží média

Všímáte si, jak média dokáží manipulovat veřejným míněním? Nikoliv nadarmo jsou tisk a média přezdívány sedmou velmocí. Mojí takový vliv, že jím dokáží ovlivnit názory nás ostatních, kteří jsme závislí na jejich informacích. Často nám ani nevadí, že...
Kategorie:

Právo pro grafology

Publikováno: 25.12.2007 Autor: Mgr. Radim Faltus
Malé sváteční zamyšlení

Malé sváteční zamyšlení

Vánoční svátky jsou příležitostí, aby se člověk zastavil a pokusil se pohlédnout sám na sebe a na své činy za uplynulý rok. Pouze moudří lidé si v takový okamžik dokáží klást ty správné otázky, avšak nejde jim o správné odpovědi, ale o jejich...
Kategorie:

Právo pro grafology

Publikováno: 27.7.2007 Autor: Mgr. Radim Faltus
Grafolog jako podnikatel

Grafolog jako podnikatel

Koho by obor grafologie zaujal natolik, že se rozhodne pro jeho studium a následný výkon grafologické činnosti, musí pamatovat na skutečnost, že rozhodne - li se grafologické činnosti věnovat soustavně, samostatně a na vlastní odpovědnost, a...
Kategorie:

Právo pro grafology

Zobrazit najednou:
článků
<<  |  <  |  >  |  >>
Zobrazeny články 1-15
(celkem 27)
Loading

Novinky

Rychlé zjištění pravosti
vice...
SIGOP- pravost podpisu
vice...

© Copyright Asociace grafologů ČR 2003 - 2017 a dodavatelé obsahu