Zobrazit najednou:
článků
<<  |  <  |  >  |  >>
Zobrazeny články 1-15
(celkem 124)
Publikováno: 21.9.2014 Autor: Mgr. Martin Pešek
Adolescence, pokračování:

Adolescence, pokračování:

Druhým aspektem identity je kontinuita. V té si uvědomujeme, že jsme to stále my, titíž a jedineční, kdo procházíme našimi životními událostmi v čase, a zároveň že se pohybujeme vpřed k nějakému cíli, který čím dlouhodobější, tím větší stabilitu a...
Kategorie:

Psychologie

Publikováno: 14.9.2014 Autor: Mgr. Martin Pešek
Adolescence, pokračování:

Adolescence, pokračování:

Předposlední bod, na který bych se rád zaměřil v této kapitole, je adolescentní hledání a budování identity. Tento konflikt identity proti konfůzi rolí popsaný E H. Ericksonem (1968) je dnes v psychologii běžným pojmem. Identita, tedy hledání...
Kategorie:

Psychologie

Publikováno: 7.9.2014 Autor: Mgr. Martin Pešek
Adolescence, pokračování:

Adolescence, pokračování:

Další oblastí, o které bych se rád zmínil, je mravní vývoj. Jak tedy adolescent chápe dobro a zlo, spravedlnost, jak odůvodňuje - proč se to či ono má, nebo nemá dělat? Tuto problematiku rozpracoval v psychologii Kohlberg a Piaget. Předškolák má...
Kategorie:

Psychologie

Publikováno: 31.8.2014 Autor: Mgr. Martin Pešek
Adolescence, pokračovaní:

Adolescence, pokračovaní:

I v tomto období je patrný rozvoj kognitivních schopností. Pubescent již ovládá všechny potřebné myšlenkové operace. Adolescent však myslí rychleji a spolehlivěji a ke svému logickému úsudku přidává i větší zkušenost (Říčan, 1990). Někdy se...
Kategorie:

Psychologie

Publikováno: 24.8.2014 Autor: Mgr. Martin Pešek
Adolescence

Adolescence

Dalším vývojovým obdobím, které se objevuje v naší práci, je adolescence. I tato část života bývá vymezována různě. Přiklonil bych se opět k vymezení, které poskytuje Říčan, a zařadil bych jej do rozmezí věku jedince 15 až 20 let (Říčan, 1990)....
Kategorie:

Psychologie

Publikováno: 17.8.2014 Autor: Mgr. Maritin Pešek
Pubescence, pokračování:

Pubescence, pokračování:

Vztah k vrstevníkům je druhým širokým polem působnosti pubescenta. Jedinec získává první hlubší zkušenosti s interpersonálními vztahy a i zde dochází k osamostatňování. První skupiny vedené formálními i neformálními autoritami získávají na...
Kategorie:

Psychologie

Publikováno: 10.8.2014 Autor: Mgr. Martin Pešek
Pubescence, pokračování:

Pubescence, pokračování:

Dalším důležitým krokem tohoto období realizující se prostřednictvím dvou vztahů, a to vztahu se sebou samým a vztahů s druhými, je přijetí sebe samého (Říčan, 1990). Na této rovině mladý člověk přijímá svou tvář, své tělo, povahu, schopnosti a své...
Kategorie:

Psychologie

Publikováno: 3.8.2014 Autor: Mgr. Martin Pešek
Pubescence, pokračování:

Pubescence, pokračování:

Studenti, kteří byli vybrání jako naše cílová skupina, do této etapy přímo nezasahují, Nicméně z poznatků ontogenetické psychologie víme, že žádné z období není vymezeno ostře a i když je horní hranice tohoto období vymezena biologicky, schopností...
Kategorie:

Psychologie

Publikováno: 27.7.2014 Autor: Mgr. Martin Pešek
Pubescence

Pubescence

Věkové rozpětí charakterizující toto období je 11-15 let. Takto jej vymezuje ve své knize Pavel Říčan (1990) i J. Langmeier a D. Krejčířová, kteří toto období ještě dále dělí na První pubertální fázi, s věkovým rozpětím 11-13 let, a Druhou...
Kategorie:

Psychologie

Publikováno: 20.7.2014 Autor: Mgr. Martin Pešek
Role žáka ve starším školním věku, pokračování:

Role žáka ve starším školním věku, pokračování:

Starší žák odmítá jakékoli zdůrazňování formální nadřazenosti a autority učitele a často s ním bojuje o uznání. Změna postoje k učiteli se může projevit několika způsoby: 1. Předně jde o symbolickou konfrontaci ve skupině vrstevníků, která...
Kategorie:

Psychologie

Publikováno: 13.7.2014 Autor: Mgr. Martin Pešek
Role žáka ve starším školním věku

Role žáka ve starším školním věku

Další změny v pojetí role žáka přicházejí se vstupem do staršího školního období. V době dospívání uvažuje pubescent pod vlivem dalšího rozvoje kognitivních schopností o jejím obsahu a smyslu. Zpravidla dokáže pochopit její smysl pro svůj...
Kategorie:

Psychologie

Publikováno: 6.7.2014 Autor: Mgr. Martin Pešek
Role žáka ve středním školním věku, pokračování:

Role žáka ve středním školním věku, pokračování:

Hodnocení učitele závisí na míře shody jeho očekávání s reálnými projevy žáka. Toto hodnocení může být někdy ovlivněno chybami na straně hodnotitele (Vágnerová, 2001). Výčet těch nejdůležitějších podává J. Čáp. K nejčastějším chybám, které...
Kategorie:

Psychologie

Publikováno: 29.6.2014 Autor: Mgr. Martin Pešek
Role žáka ve středním školním věku

Role žáka ve středním školním věku

Nyní se ještě ve stručnosti zmíníme o úloze a změnách, které probíhají ve středním školním věku. Ve středním školním věku se mění žákův vztah ke škole. Jeho role má jiný význam než dříve a tato změna je závislá na několika faktorech. Při...
Kategorie:

Psychologie

Publikováno: 22.6.2014 Autor: Mgr. Martin Pešek
Role žáka v mladším školním věku, pokračování

Role žáka v mladším školním věku, pokračování

Nástup do školy bývá spojován s nutností osamostatnění, které s sebou nese přijetí zodpovědnosti za vlastní jednání a z toho vyplývající následky. Ve škole se dítě musí vzdát egocentrismu a přijmout skutečnost, že je zde jedním z mnoha. K...
Kategorie:

Psychologie

Publikováno: 15.6.2014 Autor: Mgr. Martin Pešek
Role žáka v mladším školním věku

Role žáka v mladším školním věku

Role žáka se nejčastěji vymezuje ve vztahu k učiteli. Znázorňuje respektování požadavků učitele jako představitele školní instituce, ať už se vztahují k výuce, nebo k chování ve škole. Tyto požadavky jsou přesně dány a ukotveny ve školním...
Kategorie:

Psychologie

Zobrazit najednou:
článků
<<  |  <  |  >  |  >>
Zobrazeny články 1-15
(celkem 124)
Loading

Novinky

Rychlé zjištění pravosti
vice...
SIGOP- pravost podpisu
vice...

© Copyright Asociace grafologů ČR 2003 - 2017 a dodavatelé obsahu