Profil pisatele

Vytvoření ručního písma je jedním z možných projevů daného jedince. Na základě analýzy rukopisu lze stanovit základní profil pisatele, s poměrně podrobným výčtem jeho osobnostních vlastností. Pro osobní účely Jedním z důvodů, proč se zkoumá...

Pravost podpisu a textu

Předmětem zkoumání pravosti podpisu a textu je, zda na nějakém konkrétním dokumentu je či není písmo konkrétního pisatele nebo hledání pisatele konkrétního rukopisu. Co nejčastěji bývá předmětem zkoumáníZávěti Nejčastěji jde o to, zda zesnulý...

Konzultace

Profil pisatele Předmětem konzultace může být pouze vlastní písmo, v případě nezletilého uchazeče je možné konzultaci provést pouze se souhlasem jeho zákonného zástupce. Konzultaci nelze provést v případě, kdy zadavatel bude požadovat informace o...
Loading

Novinky

Rychlé zjištění pravosti
vice...
SIGOP- pravost podpisu
vice...

© Copyright Asociace grafologů ČR 2003 - 2017 a dodavatelé obsahu